Αδαμαντία Καρατζά - Αγιογράφος Ορθόδοξων εικόνων
Παιανιέων 13     τ.κ.  104 36 Αθήνα
τηλ. 210-5223901   fax.210-5220188
e-mail.adkaratza@gmail.com


Adamantia Karatza   - Religious icon painter
13 Peanieon Str.   104 36 Athens Greece
Tel. +30 210-5223 901   Fax. +30 210-5220188
E-mail. adkaratza@gmail.com
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της αγιογράφου Αδαμαντίας Καρατζά !

Welcome in the  website of the Byzantine Icon's painter Adamantia Karatza
 


next