Religious_icon_art
  Artist & technique - Καλλιτέχνης & τεχνική
 

ΣΠΟΥΔΕΣ
Τα έτη 1982 – 1983, διδάσκομαι σχέδιο και ζωγραφική, στο ελεύθερο σπουδαστήριο του ζωγράφου Βρασίδα Βλαχόπουλο.Τα έτη 1983 – 1986, παρακολουθώ σπουδές γραφιστικών εφαρμογών και Αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου στη σχολή ΒΑΚΑΛΟ, ενώ παράλληλα μαθαίνω τη τεχνική του Βιτρώ, στη σχολή ΧΕΝ.Τα έτη 1991 – 1992, ξεκινώ τη μαθητεία μου στη τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας, κοντά στην Αγιογράφο-ζωγράφο κυρία Έυα Περσάκη και στη συνέχεια από τα έτη 1992 - 1997 με τον Αγιογράφο Δημήτρη Χατζηαποστόλου, στις σχολές <<Κέντρο τέχνης και πολιτισμού>> και <<Ζωγραφείο εικόνων>>. Από το 1995 – 2000, παρακολουθώ Παλαιογραφίας στο Μ.Ι.Ε.Τ. (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης) δίπλα στον Παλαιογράφο Αγαμέμνονα Τσελίκα.Είμαι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και του Πανελληνίου Συλλόγου Αγιογράφων.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Κατά την διάρκεια αυτών των ετών, έχω αγιογραφήσει φορητές εικόνες και τοιχογραφίες για Ιερούς Ναούς και για ιδιωτικές συλλογές.Συμμετέχω σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες.


STUDIES
The years 1982 - 1983, taught drawing and painting, free seminary at the painter Vrasidas Vlachopoulos. The years 1983 - 1986, watching studying graphic design applications and interior architecture at the School VAKALO while learning the technique of stained glass, in school XEN.
The years 1991 - 1992, I start my apprenticeship in the art of Byzantine Iconography, close to the painter-artist Lady Eva Persaki and then the years 1992 - 1997 by painter Dimitris Xatziapostopou in schools <<centre of art and culture>> and
<icons zografion>>. From 1995 - 2000, watching the Palaeography M.I.E.T. (Educational Institution National Bank) next to Paleography Agamemnon Tselika. I am a member of the Chamber of Fine Arts of Greece and the Hellenic Association hagiographers.
 

EXPERIENCE
During these years, I painted icons and frescoes  for Churches and private collections.
I participate in group and solo exhibitions both in Greece and other countries.


ΤΕΧΝΙΚΗ 
Προετοιμάζω και ζωγραφίζω τις εικόνες σύμφωνα με τους παραδοσιακούς κανόνες της Βυζαντινής Τέχνης. Αρχικά έχω μια πολύ καλά στεγνή κολλημένη με καμβά επιφάνεια. Προετοιμάζω ένα μίγμα το οποίο περιέχει κόλλα νερό και κιμωλία. Αυτό θα πρέπει να περαστεί με πινέλο 6-8 στρώσεις. Αφού η επιφάνεια είναι τελείως στεγνή , το ξύλο τρίβεται πολύ καλά με γυαλόχαρτα. Μετά σχεδιάζω την εικόνα . Για το χρύσωμα τοποθετώ 4-5 στρώσεις από αμπόλι. Όταν το αμπόλι είναι στεγνό, ξεκινώ το χρύσωμα των φύλλων χρυσού με ένα διάλυμα από νερόκολλα. Όταν η χρυσωμένη επιφάνεια είναι έτοιμη γυαλίζεται με μία ειδική πέτρα (αχάτης). Το χρύσωμα ονομάζεται στιλβωτό χρύσωμα και απαιτεί χρόνο και εμπειρία.Το τελικό αποτέλεσμα είναι λαμπερό. Τότε ξεκινάω τη ζωγραφική με αυγοτέμπερα.Τα πρώτα στρώματα χρώματος (προπλασμός) γίνεται σε σκούρες αποχρώσεις.Τα άλλα στρώματα χρώματος ανοίγονται σταδιακά μέχρι τα τελικά φωτίσματα.Μετά από πολλές ημέρες, όταν τα χρώματα είναι πολύ καλά στεγνωμένα , ακολουθεί το βερνίκωμα το οποίο προστατεύει την εικόνα από σκόνες και νερό. 

TECHNIQUE
I prepare and paint the icons following the traditional rules of Byzantine Art.At first I have a well dried canvas with glue. After that I prepare a mix which contains bone glue, water and chalk power. This must be laid down with a brush in 6-8 layers.After the surface is complete drying, the wood is polished very fine with emery paper.Then I draw the icon for the gilding. I put 4-5 layers of bolos. When the bolos is drying I start the gilding of gold leaves with a solution containing water and glue. When the gilding surface is ready it polished with a special agate stone. This gilding called burnished – gold and requires time and experience. The gilding surface seems like a jewel. Then I start painting with tempera pigments (egg yolk). The first layer (proplasmos) is made of the darkest colors of the icon.
The other layers go from dark to the light colors until the final lightest colors.
After several days, when the colors are very well dried, follows the varnish which protects the icon against dust and water. 
  Search Engine Orthodox Christianity..org. Directory of Orthodox Internet Resources Orthodox Christian Church Top 100 Websites